ELEKTRONİK
Raylı sistemlerde yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla istasyon ve tünellerde birçok elektronik sistem konumlandırılmaktadır.

OKRAY; uluslarası standartlarda bir sistem tasarımı için gerekli danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

GoA4 seviyesi raylı sistem projelerinin gerektirdiği Araç Üstü Kontrol ve Haberleşme Sistemi, araç içinde bulunan kamera, yolcu bilgilendirme sistemleri, SCADA, interkom ve anons ekipmanlarının İşletme Kontrol Merkezi’nden kontrol edilmesini sağlamaktadır.

Elektromekanik sistemlerin İşletme Kontrol Merkezi’nden kontrol edilmesini sağlayan sistemdir.

Okray, sistem mühendisliğinin gerektirdiği arayüzlerin minimum ekipman ve maksimum güvenlik ilkelerine göre kullanılmasını sağlamaktadır.


Raylı sistemlerdeki yolcu güvenliği ve bakım işlemlerinde gerekli olan haberleşme için Telsiz sistemi önemli rol almaktadır. Olası bir acil durumda ilgili otoritenin(Polis, İtfaiye, Hızır Acil, Arama Kurtarma vb.) haberleşmesi hayati öneme sahiptir. Okray, standartlara uygun bir şekilde işletmenin ihtiyacı olan teknik çözümler üretmektedir.

Acil durum anında bölgenin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için doğru yönlendirme hayati öneme sahiptir.

Okray, sistem mühendisliğinin oluşturduğu acil durum planlarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.


Raylı sistemlerde mahaller güvenlik açısından sürekli olarak kapalı devre televizyon sistemi ile izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Kameralar sadece videonun izlenmesi ve kayıt edilmesi ile kalmayıp bir takım yazılım ve donanımlar aracılığıyla operatör müdahalesine gerek kalmadan alarmlar üretebilmektedir.

Raylı sistemlerde güvenli ve konforlu bir seyahat için var olan yolcu bilgilendirme sistemleri ile durak bilgisi, varış süresi, değişken görsel ve işitsel bilgiler yolcuya aktarılmaktadır.