EMI&EMC YÖNETİMİSistem Mühendisliği Elektromanyetik Girişim ve Uyumluluk Yönetimi, EN 61000 ve 50121 normlarına uygun olarak projenin geliştirilme aşamasında elektromanyetik girişim ve uyum kontrol sürecini ve bu kapsamda düzenlenen organizasyonun yeterliliğini kapsamaktadır:

EMI/EMC’nin zamanında ve maliyet etkin bir biçimde sistem içerisinde tasarlanması.
EMI/EMC mühendislik faaliyetlerinin hazırlanması ve desteklenmesi için planlaması
Sistem ve alt sistem seviyelerindeki EMI/EMC sorunlarının sistemin tüm yaşam süreci boyunca güvenlik için önemli bir etki olmamasını sağlamak üzere yeterli bir şekilde çözülmesi