EMNİYET YÖNETİMİ

Sistem Mühendisliği Emniyet Yönetimi ile proje yaşam döngüsü boyunca uygulanacak hem idari hem de teknik emniyet aktivitelerinin kapsamlı olarak ana hatlarının ortaya konulması sağlanır. Sistem Mühendisi, sistem tasarım ve kurulumunun, EN 50126, EN 50129 ve EN 50128 Güvenlik normlarına göre güvenli bir işletim sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu göstermeyi amaçlayan bir Güvenlik Sürecini tanımlar ve gerçekleştirir.

Emniyet Yönetimi kapsamında sunulacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Sistem Emniyet Planı
Ön Tehlike Analizi
Sistem ve Alt Sistem Emniyet Gereklilikleri
Sistem Emniyet Seviyesi Raporu