GEREKSİNİM YÖNETİMİ
Sistem Mühendisi tarafından, Gereksinim Yönetimi ile yapımı gerçekleştirilecek olan raylı sistem projesi kapsamında alt-sistemlerin tasarım ve test dokümantasyonu, ana sözleşme teknik şartnamelerinde ve standartlarda belirtilen gereksinimlere uygunluğunun denetimi süreci gerçekleştirilmektedir.
Okray, Gereksinim Yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetleri sunmaktadır:

Sistem Gereksinim Yönetim Planı
Gereksinim İlerleme Raporu ve Logo
Sistem Gereksinimi Sonuç Raporu