O&M YÖNETİMİSistem Mühendisliği Operasyon ve Bakım (O&M) Yönetimi ile proje kapsamında sistem düzeyi işletme ve bakım faaliyetlerinin kapsamlı bir taslağı ana hatlarıyla irdelenecektir. Sistem seviyesi işletme ve bakım işlemleri dizisini gerçekleştirmeye yönelik olarak kullanılacak kurallar, yönetim yapısı ve yöntemler tanımlanacaktır.

O&MYönetimi kapsamında sunulacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:

O&M Yönetim Planı
Sistem İşletme Konsepti
Bakım Planı
Bakım Programı