RAMS YÖNETİMİ

Sistem Mühendisliği RAMS Yönetimi amacı, Güvenirlik, Elverişlilik, Bakım Yapılabilirlik ve Güvenlik kriterleri ışığında, sistemin emniyetli ve konforlu şekilde, standartlar ve teknik şartname kriterleri ile uyumlu bir şekilde sistem yaşam döngüsünün tanımlanması ve nihai hedeflerin gösterimidir.

RAMS Yönetimi kapsamında sunulacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Sistem RAMS Planı
Sistem RAM Gereklilikleri
RAMS Demonstrasyon Planı
FRACAS (Hata raporlama, analiz ve düzeltici eylem sistemi) Yönetim planı