SİNYALİZASYON
OKRAY; Goa2-3-4 (IEC 62290) seviyelerinde bir sinyalizasyon sisteminin ihtiyacı olan alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır:

ATP (Otomatik Tren Koruma)
ATS (Otomatik Tren Denetimi)
ATO (Otomatik Tren İşletimi)
CIS (Kilitleme)

ATP, Bir nedenle trenin olması gereken hızlara düşmediği ya da treni durdurulmadığı noktada devreye girerek müdahalede bulunan koruma sistemidir.

OKRAY ; SIL4 güvenlik seviyesinde EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159, EN 50125, EN 50121, EN 61000, EN 50155 standartlarında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

ATS, İşletmenin optimal düzeyde seyretmesi için gerekli tüm analizleri yaparak güvenli bir şekilde işletmeyi sağlayan sistem parçasıdır.

ATS, doğrudan işletme maliyetini etkilediğinden dolayı bir işletme için ATS’nin doğru yapılandırılmış olması oldukça kritik önem taşımaktadır.


ATO, trenlerin otomatik işlemesine yardımcı olmak için kullanılan operasyonel bir güvenlik arttırıcı sistemdir.

OKRAY ; EN 50155, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 61375 standartlarında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

CIS, güvenli bir işletme için gerekli olan olası kazaların önüne geçmek için kullanılan bir kilitleme sistemidir.

OKRAY ; SIL4 standartlarında bir sistem tasarımı için gerekli danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.