T&C YÖNETİMİSistem Mühendisliği Test ve Devreye Alma Yönetimi kapsamında;

Test ve devreye alma sürecinin koordinasyonu
Doğrulama
Geçerleme
Yönetim
Gözetim
Rapor verme
Sistem güvenliğine yönelik faaliyetler
Tasarım ve faaliyete ait güvenlik etkinliklerinin koordinesi

süreçleri gerçekleştirilecektir.