V&V YÖNETİMİSistem Mühendisliği Doğrulama ve Onaylama (V&V) Yönetimi ile beklenen sistem fonksiyonları ile sistem performanslarının yerine getirilmesi için gereken tüm şartlara uygunluğunu izlenmektedir.

Doğrulama ve Onaylama Yönetimi kapsamında sunulacak faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Sistem Doğrulama ve Onaylama Yönetim Planı
Sistem Doğrulama ve Onaylama Takip Matrisi
Sistem Kalifikasyon Değerlendirme Raporu